qərarsızlıq

qərarsızlıq
is.
1. Aramsızlıq, durumsuzluq, səbirsizlik, dözümsüzlük; bir yerdə qərar tapa bilməmə.
2. Səbatsızlıq, davamsızlıq, dəyişkənlik, daim dəyişmə; mütərəddidlik.
3. Rahatsızlıq, narahatlıq, iztirablı hal.
4. Arasıkəsilməzlik, aramsızlıq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • oynaqlıq — is. 1. Oynaq şeyin halı; mütəhərriklik, qərarsızlıq. Payız havasının oynaqlığındanmı, yoxsa Bakı ilə buranın arasındakı məsafənin uzaq olmasındanmı, nə isə hava xeyli dəyişmişdi. M. Rz.. 2. Daim oynaqlama, atılıb düşmə, oynama xasiyyəti;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tərəddüd — is. <ər.> 1. Bir işi görməkdə, bir məsələni həll etməkdə qətiyyət göstərməmə, qərarsızlıq göstərmə, nə edəcəyini bilməmə, qəti qərara gələ bilməmə; qərarsızlıq. <Əli> daima axtarış yolunda, tərəddüd içində yaşayırdı. Ç.. Təliə də… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tasə — ə. 1) qəm, qüssə; 2) çırpınma, qərarsızlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təzəbzüb — ə. 383W 1) qərarsızlıq, tərəddüd etmə; 2) əmin olma; xatircəmlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • aramsızlıq — is. Qərarsızlıq, rahatsızlıq; səbirsizlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • axarlıq — is. 1. Qərarsızlıq, səbatsızlıq, tez tez dəyişmə. İşçi qüvvəsinin axarlığı. 2. məc. Səlislik, ahəngdarlıq, rəvanlıq. Şerin axarlığı. Musiqinin axarlığı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • axın — is. 1. Sürətlə axan su; sel; iti cərəyan, güclü axan su, selab. Yağışdan əmələ gələn axın yolları xarab etdi. // Cərəyan, suyun axıb getdiyi tərəf. Çayın axını ilə üzmək. – Sən ki son nəfəsinlə vətəni andın; Çayların axını dayandı bir an. S. V..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səbatsızlıq — is. Sözünün, qərarının üstündə durmama; dəyanətsizlik, qərarsızlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səbirsizlik — is. 1. Səbri olmama, səbir edə bilməmə, bir yerdə aram tapa bilməmə, hövsələsizlik, qərarsızlıq. Oğul, səbirsizlik adama həmişə ziyan verər. «Koroğlu». 2. Daxili həyəcan və iztirab, narahatlıq. Bütün günü səbirsizlik içində olmaq. 3.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tasa — 1. is. <fars.> 1. Qəm, qüssə, kədər. 2. Çırpınmaq, narahatlıq, qərarsızlıq. 2. is. məh. Qəzəb, hirs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”